• PL
 • EN
 • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

BUDŻET OBYWATELSKI 2016

Masz głos, masz wybór!


W Gminie Krapkowice rusza
Budżet Obywatelski

Uwaga! Od dzisiaj można oddać swój głos na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Poniżej prezentujemy listę zweryfikowanych wniosków, na które można oddać swój głos.

Głosowanie trwa od dnia 02.12.2015 do dnia 15.12.2015 r. Głos można oddać w formie papierowej na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania w następujących punktach:
- Urzęd Miasta i Gminy w Krapkowicach - sekretariat (w godzinach otwarcia),
- Krapkowicki Dom Kultury - ul. Prudnickiej 7 (w godzinach otwarcia),
- Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach - ul. Mickiewicza 1 (w godzinach otwarcia),

- poprzez przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (decyduje data wpływu).

Karty do głosowania są dostępne w/w punktach do głosowania lub można ją pobrać
tutaj >> PDFKarta do Głosowania Budżet Obywatelski.pdf

plakat www.jpeg
Kliknij miniaturę, aby powiększyć:
plakat - głosowanie.jpeg

Co to jest?  

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to specjalnie wydzielona kwota z budżetu miasta, o której wydaniu decydują sami mieszkańcy. Jest to forma konsultacji społecznych mająca na celu poznanie potrzeb mieszkańców Krapkowic w kwestii inwestycji lub innych działań wchodzących w kompetencje samorządu gminnego. Poprzez przyjmowanie zgłoszeń projektów i poddanie ich do głosowania zachęca się mieszkańców do współdecydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu miejskiego. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy mogą zarówno:

 • zgłaszać własne propozycje zadań, inwestycji etc.
 • głosować

 

Przewidywana kwota przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

 • Przewidywana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w 2016 r.wynosi 200 000,00 zł.
 • Szacunkowy koszt realizacji jednego zadania nie może przekraczać kwoty 50 000,00 zł brutto środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

 

Budżet Obywatelski, zobacz jakie to proste !

Poznaj zasady i daj się namówić,wygląd Twojej okolicy teraz zależy również od Ciebie

wykres.png

Jak to działa ?   

1. Ciekawy pomysł … zastanów się czego brakuje w naszym mieście, w Twojej najbliższej okolicy. Katalog działań jest bardzo szeroki jak to mówią „ile ludzi, tyle pomysłów obejmuje on wszystko to co może być finansowane przez Gminę a w szczególności:

 • zadania inwestycyjne: budowa elementów sportowych i rekreacyjnych, modernizacja boisk, wyznaczenie tras sportowych oraz spacerowych, tras do Nordic Walking etc.
 • zadania remontowe: remonty ulic i chodników, modernizacja terenów zielonych, nasadzenie zieleni, zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, dostawienie ławek, przyrządów do ćwiczeń i zabawy etc.
 • zadania dotyczące infrastruktury komunalnej: modernizacja i doposażenie obiektów użyteczności publicznej ( sal, boisk, targowisk etc), modernizacja dróg, placów, chodników etc.

  

2. Wypełnienie Wniosku… oprócz ciekawej nazwy zadania potrzebne będą też podpisy osób popierających Twój pomysł (minimum 15 mieszkańców, którzy ukończyli 16 rok życia). Formularz zgłoszeniowy wraz z wzorem listy poparcia projektu jest dostępny na stronie internetowej Gminy Krapkowice w zakładce „Budżet obywatelski” oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

 • Wypełnione wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub przesyła pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 • Każdy mieszkaniec Gminy Krapkowice może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych propozycji.
 • Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego można składać przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia konsultacji

 

PAMIĘTAJ! - Propozycję zadania może składać osoba fizyczna, która w chwili jego zgłoszenia ukończyła 16 rok życia, zamieszkująca na terenie Gminy Krapkowice.

3. Analiza zadań zgłoszonych do budżetu… Kompletne wnioski weryfikuje się pod względem formalnoprawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

 • Analizy dokonuje zespół składający się z przedstawicieli wydziałów właściwych merytorycznie ze względu na charakter projektu.
 • W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do analizy proponowanego zadania lub przekracza dostępną pulę środków, zgłaszający zostaje poinformowany listownie lub za pomocą poczty elektronicznej o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego zadania. Wniosek może być korygowany jeden raz w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o konieczności uzupełnienia, pod rygorem odrzucenia wniosku.

  Wszystkie propozycje zadań publikuje się na stronie internetowej miasta. W przypadku odrzucenia propozycji podaje się uzasadnienie

4. Głosowanie… najważniejsza rzecz. Wygrają projekty, które zgromadzą w głosowaniu największą liczbę głosów. Każdy głosujący będzie mógł poprzeć maksymalnie dwa projekty, a samo głosowanie trwa dwa tygodnie.

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego umieszcza się na karcie do głosowania według kolejności zgłoszeń. Głosowanie odbywa się poprzez:

1. złożenie karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 lub Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1,

2. przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miasta i Gminyw Krapkowicach. W tym wypadku decyduje data wpływu.

UWAGA!                                                                                              

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:

 • na karcie wybrano więcej niż dwa zadania;
 • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
 • dane osobowe na karcie są nieczytelne;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostało podpisane;
 • w przypadku gdy głosujący w chwili oddania głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.

Głosowanie odbywa się przez 14 dni kalendarzowych.

Ogłoszenie wynikównastąpi na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie 7 dni od dnia zakończenia głosowania .

kalendarz.png

Pliki do pobrania:
PDFZARZĄDZENIE Budżet Obywatelski_230 2015.pdf
DOCXZał nr 1 Wniosek do Budżetu Obywatelskiego.docx
ODTZał. NR 2 - Lista poparcia wniosku BO.odt
DOCXZa. nr 3 - Karta do Głosowania BO.docx
PDFPrzykładowy cennik.pdf
PDFWnioski BO- tabela ostateczna 01.12.pdf

Ogłoszenie przyjętych zadań do realizacji nastąpi po zatwierdzeniu ich w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2016.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).