• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Będzie rondo w Krapkowicach

Dzięki wspólnej inicjatywie krapkowickich samorządowców we wtorek 29 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się spotkanie Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiury i Starosty Krapkowickiego – Macieja Sonika z wicemarszałkiem województwa opolskiego odpowiedzialnym za infrastrukturę – Tomaszem Kostusiem. W spotkaniu, które dotyczyło organizacji ruchu na głównych skrzyżowaniach Krapkowic, obecni byli także przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, krapkowicka Policja, a także prezydium i radni Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Rozmowy na temat skrzyżowań w Krapkowicach podejmowane były już wielokrotnie zarówno przez Burmistrza, Radnych jak i Starostę. Ostatecznie udało się przekonać Zarząd Województwa, że trakt drogi 409 przebiegającej przez Krapkowice od ronda na DK 45 do ronda w Gogolinie na drodze 423 to ważny i bardzo uczęszczany szlak komunikacyjny, który wymaga reorganizacji i modernizacji. Badanie natężenia ruchu na tej drodze w 2010 roku wykazało ponad 11 tys. pojazdów na dobę.

Organizację ruchu analizowano pod różnymi kątami. Propozycją ze strony zarządcy drogi, która nastąpiłaby jeszcze w tym roku -  to zmiana organizacji ruchu na ruch okrężny  skrzyżowania „na dole w Otmęcie” przy zbiegu ulic:  Ks. Koziołka, Żeromskiego i Piastowskiej. Byłoby to rondo niskobudżetowe, które posłuży jako test dla przebiegu tak intensywnego ruchu jaki odbywa się w tym miejscu. ZDW przygotowało dwie wersje organizacji tego skrzyżowania: z możliwością wjazdu na ul. Piastowską oraz drugą z brakiem możliwości wjazdu na ul. Piastowską. Z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo powstawania kolizji optowano za drugim wariantem skrzyżowania z zastrzeżeniem, aby pomimo braku możliwości wjazdu na w/w ulicę utrzymać na niej ruch dwukierunkowy z uwagi na dojazd mieszkańców do swoich posesji.

Natomiast dla pełnego uregulowania ruchu w Otmęcie należałoby zmianę organizacji połączyć z przebudową sąsiedniego skrzyżowania ul. Ks. Koziołka z ul. 3 Maja. Będzie to jednak możliwe najwcześniej pod koniec przyszłego roku, gdyż gmina jest w trakcie pozyskiwania terenów przyległych do skrzyżowania w celu jego poszerzenia.

Dyskutowano także nad drugim rondem niskobudżetowym przy ul. Opolskiej, Prudnickiej i Głowackiego, którego zwolennikiem był Burmistrz Krapkowic jako najbardziej obecnie potrzebnego. Niestety  w ocenie ZDW z przyczyn technicznych tj. zbyt słabej podbudowy skrzyżowania, to miejsce będzie wymagało większej inwestycji mającej na celu przede wszystkim wzmocnienie podłoża i regulacji przebiegu mediów pod powierzchnią.   

Cieszy fakt, że Zarząd Województwa dostrzegł problem przejazdu głównymi drogami przez Krapkowice. W efekcie zarządca drogi postanowił również niezwłocznie zlecić opracowanie pełnej koncepcji (od ronda w Krapkowicach do ronda w Gogolinie). Przeanalizowane zostaną  w niej kompleksowo wszystkie możliwe warianty skrzyżowań na tym odcinku wraz z testowanym w/w rondem oraz z przebudowami dróg i chodników. Ponadto w koncepcji mają być uwzględnione uwagi samorządowców i tereny, które gmina chce pozyskać na poszerzenie skrzyżowań, co w rezultacie ma zapewnić bezpieczny i płynny ruch zarówno dla kierowców, ale także pieszych i innych uczestników ruchu.

IMG_1314.jpeg IMG_1316.jpeg IMG_1322.jpeg 20150930_135056.jpeg 20150930_135103.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).