Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

  • zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - lokale mieszkalne ul. Pstrowskiego  16, udział w działce nr 97  z mapy 7, obręb Krapkowice,
  • niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - działki nr: 95/4, 95/5, 97/11, 97/12, 101/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106/2, 109/2, 109/4, 112, 135/2  z mapy 5, obręb Krapkowice.

Do pobrania:

PDFZarzadzenie 223,2015.pdf (195,82KB)

PDFZarządzenie 224,2015.pdf (152,50KB)