Gmina Krapkowice pionierem w Ekoinnowacjach

 

Fundacja Promocji Gmin Polskich oraz Senacka Komisja Ochrony Środowiska zorganizowała konkurs na najlepsze EKOINOWACYJNE  inwestycje w Polsce latach 2009-2014. Wręczenie nagród miało miejsce w Warszawie na posiedzeniu Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Wyróżniono spośród ponad 100 nadesłanych zgłoszeń 7 gmin, a  20 gminom przyznano statuetkę Laureata Konkursu.

Nagrodę dla Miasta i gminy Krapkowice za  wdrażanie innowacji przyjaznych Środowisku odebrał Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. Te zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za realizację w ciągu ostatnich pięciu lat wielu przedsięwzięć proekologicznych i ekoenergetycznych. Gmina Krapkowice zrealizowała najwięcej takich inwestycji spośród nagrodzonych gmin.  Do najważniejszych należą takie inicjatywy jak: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania Hali Widowiskowo-Sportowej im. W. Piechoty w Krapkowicach, budowa ogniw fotowoltaicznych na krytej Pływalni Delfin w Krapkowicach, przebudowa ogólnodostępnej Sali wiejskiej w Rogowie Opolskim, organizacja proekologicznych imprez i spotkań jak np. Krapkowicki Eko Jarmark Bożonarodzeniowy 2014r., współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska.