PROCEDURA ZGŁASZANIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA

Problem zwierząt postrzeganych, jako bezdomne

Psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela lub zwierzęta porzucone.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne” – rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Zgłoszenie bezdomnego zwierzęcia dokonywać należy do:

1) Straży Miejskiej w Krapkowicach telefon:

  • (77) 44 66 843
  • (77) 44 66 810
  • 606 448 422

2) Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w godz. pracy urzędu, podając dane osoby zgłaszającej i miejsce przebywania psa, telefon: (77) 44 66 838

3) na Policję (wyłącznie po godzinach pracy i w dni wolne od pracy) telefon: 997 lub 112

Psy, których właściciel nie został ustalony, trafiają pod opiekę do Gabinetu Weterynaryjnego lek. weterynarii Andrzej Skóra  ul. Kozielska 1 w Krapkowicach, a po upływie 7 dni przekazywane są do schroniska prowadzonego przez Fundację MALI BRACIA św. Franciszka w Paryżu (powiat namysłowski).