OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

IMG-20240716-WA0027.jpeg

      Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy wypełniając ww. obowiązek, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krapkowice na rok 2024" określa Uchwała Nr LIV/676/2024 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 8 lutego 2024 roku.