• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

Albin.jpeg

      Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada gminy wypełniając ww. obowiązek, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.   

Program opieki na 2018 rok: PDFUchwała Nr XXXIX-455-2018 w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.pdf