Informacja Wojewody Opolskiego o pomocy dla Rolników.

     W związku z podjętą 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem tegorocznej suszy, przewiduje się możliwość udzielania pomocy poszkodowanym producentom rolnym.

Treść pisma w załączeniu

PDFpismo Wojewody Opolskiego rolnicy.pdf (92,11KB)