• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POZIOMY RECYKLINGU

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Krapkowice w latach 2014-2018.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), określa poziomy dla takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

Z kolei rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) określa poziom dla odpadów ulegających biodegradacji.

Gmina Krapkowice w latach 2014-2018 r. osiągnęła określone w ww. rozporządzeniach poziomy, co przedstawiono w poniższych tabelach:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

54,21

42,01

36,60

32,22

38

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

94,74

90,90

100

100

99

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Krapkowice

18,12

20,03

0

19,06

15,00

 

 

 

Dane niezbędne do wykonania ww. obliczeń pochodziły ze sprawozdań kwartalnych i półrocznych opracowanych przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisane do rejestru działalności regulowanej.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).