• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krapkowice zobowiązani są do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do:
- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu,

- Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Powyższe wynika z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028".  W/w instalacje zostały wskazane dla Południowo – Wschodniego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, do którego należy Gmina Krapkowice.

Miejsca zag odp.png

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).