Informacja dla placówek oświatowych

KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Już na przełomie roku 2015/2016 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".

 

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

W ramach Akcji 1. "Mobilność kadry"

 • kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą,
 • wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
 • pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres do 2 miesięcy.

W ramach Akcji 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"

 • tzw. wymianę uczniów między szkołami
 • wymianę dobrych praktyk między placówkami
 • pozyskanie zagranicznego nauczyciela w celu nauczania we własnej placówce na okres 2-12 miesięcy

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

Akcja 1. "Mobilność Kadry"

Dla szkół:

Kraków, 21 września 2015 r.
Poznań, 24 września 2015 r.
Warszawa, 28 września 2015 r.
Lublin, 5 października 2015 r.
Wrocław, 8 października 2015 r.
Gdańsk, 12 października 2015 r.
Białystok, 5 listopada 2015 r.

Dla przedszkoli:

Warszawa, 30 września 2015 r.
Poznań, 21 października 2015 r.

Akcja 2. "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół"

Kraków, 22 września 2015 r.
Poznań, 25 września 2015 r.
Warszawa, 29 września 2015 r.
Lublin, 6 października 2015 r.
Wrocław, 9 października 2015 r.
Gdańsk, 13 października 2015 r.
Białystok, 6 listopada 2015 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – przełom 2015/2016 r. dla akcji: "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne",
 • jak napisać wniosek, żeby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji "Mobilność kadry", "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół",
 • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org.

 

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.