• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

     Mieszkańcy Gminy Krapkowice w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK), który otwarty jest w każdą sobotę oraz w dwa piątki w miesiącu od godz. 8:00 do 16:00 na parkingu przy budynku hali widowiskowo - sportowej im. W. Piechoty przy ul. Kilińskiego 3 w Krapkowicach. Harmonogram MPSZOK dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice w zakładce Gospodarka odpadami:

http://krapkowice.pl/764/1071/mpszok-mobilny-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html

Zasady postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1466): PDFustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.pdf

Rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego