Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składany przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obowiązujący od 1 lutego 2020 roku:

 

DOCXdeklaracja o wysokości opłaty.docx (24,53KB)

PDFdeklaracja o wysokości opłaty.pdf (580,85KB)

DOCXzałącznik do deklaracji.docx (17,63KB) - składany przez właściciela/zarządcę więcej niż jednej nieruchomości

PDFzałącznik do deklaracji.pdf (421,50KB) - składany przez właściciela/zarządcę więcej niż jednej nieruchomości

 

Ulotki:

PDFJak segregować odpady.pdf (11,43MB)

PDFЯК ПРАВИЛЬНО РОЗДІЛЯТИ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ I CMITTЯ.pdf (388,54KB)