• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla rolników dot. suszy w 2015 roku

Informacja dla Rolników

 dot. suszy w 2015 roku

 

W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (długotrwałe upały i brak opadów) na terenie gminy Krapkowice obserwujemy zjawisko suszy i związane z tym szkody w uprawach rolnych.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach mogą składać wnioski do Burmistrza Krapkowic celem przystąpienia do szacowania szkód, na załączonym druku wniosku.

Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym oszacowanie strat przez komisję przed zbiorem lub likwidacją uprawy, jednakże nie później niż do 31.08.2015 r.

DOCwniosek o szacowanie szkód - susza 2015.doc


 

Wyjaśnienia dotyczące komunikatów, które ukazywały się  dotychczas

na stronie internetowej urzędu w sprawie suszy 2015 r.

 

 

  1. 21.07.2015 r. – „Informacja Burmistrza ws. suszy” – na podstawie pisma Wojewody Opolskiego IN.III.7160.10.2015.RO z dnia 17.07.2015 r. Burmistrz powiadomił Rolników o możliwości składania wniosków w UMiG oraz za pośrednictwem Sołtysów, z zastrzeżeniem, że Komisja do szacowania szkód może przystąpić do pracy po ogłoszeniu dla gminy Krapkowice suszy przez IUNiG w Puławach.
  2. 29.07.2015 r. – „Informacja dla Rolników dot. suszy z ostatniej chwili” – na podstawie pisma Wojewody Opolskiego IN.III.6111.10.2015.JS z dnia 28.07.2015 r. Burmistrz powiadomił, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także definicją suszy określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tylko gmina która zgodnie z komunikatami o wystąpieniu suszy publikowanymi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, została ujęta w którymkolwiek z sześciu raportów potwierdzających wystąpienie suszy na swoim terenie (ze wskazaniem rodzaju uprawy dotkniętej suszą), może przyjmować wnioski poszkodowanych rolników.

 

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz zgodnie z § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 91/13 Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie trybu oraz zasad prac komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego, warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac Komisji Wojewody jest potwierdzenie wystąpienia suszy na terenie gminy Krapkowice w „Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszonym na stronie internetowej IUNiG.

 

Dla gminy Krapkowice, we wszystkich ośmiu raportach (ostatni Raport Nr 8 z dnia 12.08.2015 r.) - kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone.

 

  1. W dniu 13.08.2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo IN.III.7160.14.2015.RF Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wg którego pomimo nie ujęcia gmin w „Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazane jest szacowanie strat w gospodarstwach zgłoszonych przez producentów rolnych.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).