[25-02-2013] KONKURS - PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2013

 Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił szesnastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2013". 

                                                                   
W tym roku sołectwa dodatkowo będą mogły ubiegać się o tytuł „Wieś dziedzictwa kulturowego", tj. miejscowości o wysokim zasobie kulturowym, wyróżniającej się spośród innych dzięki specyfice i występowaniu kluczowego tematu przewodniego oraz posiadającej wyjątkowy, niepowtarzalny klimat.
 
W przypadku czterech kategorii „Najpiękniejsza wieś", „Najlepszy start w odnowie wsi", „Najlepszy projekt odnowy wsi" oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska"  kryteria oceny tak jak w latach ubiegłych odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości   o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz  kryteriów akcji „Wieś przyszłości".  W przypadku kategorii „Wieś dziedzictwa kulturowego" szczególnie oceniany będzie zasób, jakim dysponuje wieś, w skład którego wchodzi istniejąca substancja materialna i ukształtowanie miejscowości, infrastruktura pobytowa i atrakcje turystyczne.
 
Liderzy, którzy zdecydują o zgłoszeniu sołectwa do kategorii "Wieś dziedzictwa kulturowego" proszeni są o zapoznanie się z publikacją "Sieć Najpiękniejszych Wsi - opracowanie eksperckie projektu". Opracowanie powstało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, pod redakcją Pana Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewody Opolskiego. 
 
Zgłoszenia proszę przesłać najpóźniej do 30 kwietnia 2013r.
 
 
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.
 
 
http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=524

Nad.
Wydz. PiRG
UMiG w Krapkowicach