• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Burmistrza w sprawie suszy

U W A G A   R O L N I C Y !!!

W związku z pismem Wojewody Opolskiego IN.III.7160.10.2015.RO z dnia 17.07.2015 r. informującym o przypadkach suszy stwierdzonych na terenie województwa opolskiego, Rolnicy,  którzy ponieśli ewentualne szkody w uprawach mogą je zgłaszać do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

(II budynek, II piętro, pokój 37).

Rolnik powinien zgłosić szkodę na druku, którego wzór dostępny jest:

  • u sołtysów,
  • w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
  • na stronie internetowej: www.krapkowice.pl przy informacji: UWAGA ROLNICY!
     

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z § 4 ust. 3 Zarządzenia
nr 91/13 Wojewody Opolskiego z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie trybu oraz zasad prac komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie województwa opolskiego, warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac Komisji Wojewody jest potwierdzenie wystąpienia suszy na terenie gminy Krapkowice w „Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszonym na stronie internetowej IUNiG.

 

Zgodnie z ostatnim Raportem nr 5 z dnia 15.07.2015 r. IUNiG nie stwierdził dla żadnej z gmin powiatu krapkowickiego wystąpienia suszy.

 

                                                           Burmistrz Krapkowic

                                                              Andrzej Kasiura    

 

Do pobrania:

DOCwniosek o szacowanie szkód - susza 2015.doc

PDFOgłoszenie Burmistrza.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).