• PL
  • EN
  • DE
Ważna informacja - KASA w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 do odwołania. Tymczasowo jest zlokalizowana na niskim parterze od strony ul. Działkowej obok Straży Miejskiej.  Dostęp do kasy odbywa się poprzez okienko zewnętrzne, dostosowane do obsługi klientów. ***  Uwaga - od 16 marca do odwołania  poszczególne Wydziały UMiG w Krapkowicach będą wykonywały określone zadania w SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW - czytaj więcej >> *** W związku ze złagodzeniem obostrzeń przez rząd RP podjęto decyzję o otwarciu z dniem 28 kwietnia 2020 roku Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Krapkowicach. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r . poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr VIII/90/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/430/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Burmistrz Krapkowic

   Andrzej Kasiura

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).