• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

[19-02-2013] ZAWIADOMIENIE

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 07.02.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wylotu kanalizacji deszczowej na działkach nr 143/3 k.m. 3 i 2, 6/53 k.m. 12  w Krapkowicach.
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 08.02.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci cieplnej- przejście przez Odrę działki nr 143/3, 144/3, 142 k.m. 3 i 2, 6/53, 26 k.m. 12 oraz 7/2 k.m. 9  w Krapkowicach.
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 07.02.2013r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na częściowej zmianie i remoncie konstrukcji dachu budynku Zespołu Szkół zawodowych w Krapkowicach przy ul. Zamkowej 5  w Krapkowicach.
 
 

Wydz. GKI
UMiG w Krapkowicach

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).