Letni Obóz Języka Angielskiego w Pokrzywnej - rozpoczęty

W dniu 5 lipca 2015 r. rozpoczął się Letni Obóz Językowy „Summer English Language Camp” w Pokrzywnej organizowany w ramach partnerskiej współpracy trzech polskich gmin Krapkowic, Morawicy, Zabierzowa z miastem Camas w USA. Organizatorem tegorocznej edycji obozu jest Gmina Krapkowice, która realizuje projekt przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic.

Uroczyste rozpoczęcie obozu miało miejsce w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Drogowiec” w Pokrzywnej. Obóz jest wyjątkową okazją do nauki języka angielskiego. W tym roku warsztaty językowe prowadzone są przez czterech nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych: Patricia Edwards, Candace Michener, Alona Dickersonmoller, Alan Moller oraz dwóch asystentów nauczycieli: Matthew Rotundo, Broderick Oberg.

W obozie uczestniczy 59 uczniów z Krapkowic, Morawicy i Zabierzowa, w tym jeden uczeń z Czech. Obóz językowy potrwa do 17 lipca 2015 r. Kierownikiem obozu jest Triandafilia Ralli.  Osoby, które zostały wyznaczone do sprawowania opieki nad uczestnikami obozu to: Jagoda Maklselon (Krapkowice), Aleksandra Jasiorowska (Morawica), Renata Pędrys (Zabierzów). Nie brakuje również fachowej opieki pielęgniarskiej, którą przez cały czas trwania obozu zapewnia uczniom Halina Stanisz.

W uroczystości rozpoczęcia obozu językowego uczestniczyli: Jolanta Myśluk Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic z Krystianem Klemensem wiceprzewodniczącym Towarzystwa na czele. Gościem szczególnym był Lloyd Halverson koordynator współpracy polsko-amerykańskiej z Camas w USA, który przybył na spotkanie z małżonką.

Sprawdzone już w latach ubiegłych formy nauki, pozwolą na bezpośredni kontakt z „native speakers”, którzy w sposób naturalny zachęcą do komunikacji w języku angielskim i dbają o rozwój praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Popołudniami młodzież uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach: artystycznych, plastycznych, a także sportowych. W programie zaplanowane są zajęcia rekreacyjne oraz wycieczki: do Wrocławia, Kotliny Kłodzkiej, wejście na Biskupią Kopę. Jedną
z atrakcji turystycznych obozu jest spływ kajakowy rzeką Osobłogą z Komornik
do Krapkowic.

Uroczyste zakończenie obozu odbędzie się 17 lipca 2015 r. w Zamkowym Młynie w Krapkowicach, podczas którego młodzież zaprezentuje swoje umiejętności językowe
w programie artystycznym.