[05-02-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujących działki 446/2 i 448 z mapy 2, obręb Żużela oraz działki 625 i 713/2 z mapy 6, obręb Żużela.”

 POBIERZ TREŚĆ ZARZĄDZENIA