• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie strony internetowej związanej z PROW na lata 2014-2020.

„Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wykonania strony internetowej związanej z PROW na lata 2014-2020. Wszelkie szczegółowe informację znajdą Państwo w Rozpoznaniu cenowym. Oferty prosimy przesyłać do dnia 10 lipca 2015r do godz.10:00. na adres: Stowarzyszenie Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, e-mailem: , lub dostarczyć osobiście. Osoba do kontaktu: Julia Feliniak 77/44-67-130 lub 131.

 

Rozpoznanie cenowe

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny zwraca się z prośbą o przesłanie ofert cenowych na

wykonanie strony internetowej związanej z PROW na lata 2014-2020

w poniższych zakresach:

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Założenia ogólne do wykonania serwisu internetowego na okres Wsparcia przygotowawczego (działanie 19.1) w ramach PROW 2014-2020

 

Podstawową funkcją serwisu będzie:

 • przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach,
 • konsultacji założeń nowej LSR z mieszkańcami,
 • zbieraniu opinii mieszkańców,
 • informowaniu o wypracowanych rezultatach w ramach prac podczas tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na obszarze działania Stowarzyszenia „Kraina św. Anny” (10 Gmin).
 • zadaniem Wykonawcy będzie umieszczenie gotowej strony Internetowej na domenie wskazanej przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni dostęp do panelu klienta, który umożliwi Wykonawcy realizację nałożonych obowiązków w tym zakresie (w przypadku opcji bez zakupu serwera – hosting, domena).

 

 1. Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W dalszym etapie, po przeprowadzeniu zadań związanych z opracowaniem LSR, stworzony serwis ma spełniać funkcję kontynuacyjną w zakresie realizacji działań przez Stowarzyszenie na kolejnym etapie w ramach wdrażania wypracowanej  Lokalnej Strategii Rozwoju objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, min.: działalności Stowarzyszenia, realizacji inicjatywy LEADER, informowaniu o konkursach, stanie realizacji LSR, itp.

 

 1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami

towarzyszącymi

 

Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Wygląd strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.
 2. Przygotowanie animacji/efektów, wpływających na atrakcyjność strony.
 3. Z chwilą zakupu projektu strony wraz z systemem CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów (m.in. grafika i wizualizacje użyte na stronie www, itp.)
 4. Projektowana strona powinna zawierać m.in. elementy:
 1. O Nas,
 2. Aktualności,
 3. LSR 2014-2020 ( w tym m.in.: plan włączenia społecznego, spotkania i konsultacje, ankiety),
 4. Zapytania ofertowe,
 5. PROW 2007-2013 (m.in.: wybrane materiały z aktualnej strony internetowej dotyczące wdrażania LSR),
 6. Do pobrania,
 7. Galeria (m.in.: wybrane materiały z bieżącej strony internetowej).
 8. Turystyka (m.in.: wybrane materiały z bieżącej strony internetowej).
 9. Kontakt.

 

 1. Opcjonalnie utworzenie strony BIP w zakresie zapytania – zintegrowany ze stroną.
 2. Możliwość rozbudowy na dalszym etapie do pełnienia funkcji serwisu do wdrażania wypracowanej  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie.
 3. Zamawiający przekaże wykonawcy do 4 dni od podpisania umowy wszelkie niezbędne materiały tekstowe i graficzne niezbędne do przygotowania strony internetowej.
 4. Umieszczanie wybranych treści na start strony.
 5. Wykonawca przedstawi na etapie prac 3 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji graficznej wybranego projektu), na podstawie których Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu         2 dni od otrzymania projektów.

 

 1. Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki i systemu strony zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym
 1. Strona stworzona w oparciu o najnowsze technologie i standardy rynku internetowego.
 2. Strona dostosowująca się do ekranów urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu (responsywna).
 3. Struktura strony powinna być zoptymalizowana pod kątem pozycjonowania, przyjaznych linków oraz zapewniać wspomaganie przeglądarek i systemów w celu poprawnego wyświetlania strony.
 4. Użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne.
 5. Strona powinna posiadać przyjazny interfejs dostosowany także dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących. W tym zakresie od Wykonawcy wymaga się użycia odpowiedniego kontrastu tła, czcionek oraz elementów kolorowych oraz dodatkowego wyróżnienia dla aktywnych linków – hiperłączy (pogrubienie, pochylenie i/lub podkreślenie odnośnika). Zamiana tych elementów powinna być możliwa bezpośrednio z poziomu użytkownika (np. w formie przycisków umożliwiających przejście do wersji dla niepełnosprawnych, zmniejszenie i zwiększenie czcionki itp.)
 6. Strona powinna poprawnie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach, bez wymagania instalacji dodatkowego oprogramowania (np. pluginu Adobe Flash Player).
 7. Strona powinna zapewniać możliwość wyszukiwania treści na portalu.
 8. Możliwość zdefiniowania cyklu życia dokumentu określonego typu (ramy czasowe publikacji, przenoszenie do archiwum).
 1. Na stronie Wykonawca umieści w formie piktogramów – hiperłącze do wskazanych adresów internetowych  i kont Zamawiającego na serwisach społecznościowych.  Ilość piktogramów jak również ich rodzaj może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
 2. Strony powinna zapewniać możliwość przeformatowania publikacji na stronie na format do druku.
 3. Zamawiający wymaga aby wykonawca wraz z projektem graficznym dostarczył i zintegrował prosty w obsłudze system zarządzania treścią (CMS).

Przez CMS zamawiający rozumie w szczególności zestaw aplikacji internetowych, wyposażony

w polski interfejs, pozwalający na:

 1. samodzielne, bieżące zarządzanie treścią i grafiką oraz ich układem,
 2. rozbudowę strony www przez osoby posiadające podstawowe umiejętności obsługi komputera, poprzez m.in. tworzenie i dodawanie nowych działów i podstron, nowych szablonów, nowych załączników, publikowanie materiałów promocyjnych w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych i multimedialnych, itp.,
 3. modyfikację i dodawanie nowych materiałów za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika, np. w postaci stron WWW, zawierających formularze, o dodawanie nowych działów i podstron oraz modyfikowanie i usuwanie już istniejących w sposób intuicyjny i zapewniający bezpieczeństwo,
 4. tworzenie dokumentów przy pomocy intuicyjnego edytora, niewymagające od redaktorów znajomości języka html (edytor powinien umożliwiać redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych, jak również edycję wstawianego dokumentu w formacie html),
 5. obsługę z przeglądarek internetowych: IE, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, w przypadku użytkowników korzystających ze starszych przeglądarek na stronie powinien wyświetlić się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu oraz wersji przeglądarek, do których strona internetowa jest zoptymalizowana.
 6. dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej (manager).
 7. możliwość bezpiecznej autoryzacji osób uprawnionych, logujących się do niego przy pomocy przeglądarki internetowej,
 8. przyznawanie uprawnień dostępu na zróżnicowanych poziomach:
 1. Administratora systemu CMS - osobę odpowiedzialną za zarządzanie całym systemem, w tym tworzenie, edytowanie, usuwanie, publikowanie treści, grafik, załączników, działów, podstron, dodawanie i usuwanie użytkowników i nadawanie im praw dostępu,
 2. Osobę wprowadzającą dane - osobę odpowiedzialną za tworzenie, edytowanie, usuwanie, grafik, załączników bez prawa ich publikacji, tworzenie statystyk - zarówno dla całej strony WWW, jak i poszczególnych jej działów i podstron (przynajmniej: ilość wejść na stronę, ilość indywidualnych użytkowników, identyfikacja użytkowników na podstawie adresu IP, inne) - zewnętrzne (tzn. dotyczące aktywności zewnętrznych użytkowników), jak i wewnętrzne (dotyczące aktywności administratorów oraz innych osób z zespołu redaktorskiego),
 1. tworzenie i zarządzanie repozytorium plików – dostęp do plików umieszczanych na stronie WWW, tj. możliwość dodawania nowych, usuwania zbędnych plików, a także podmiany plików, które powinny być gromadzone w sposób pozwalający na swobodne ich przeglądanie, katalogowanie i sortowanie,
 2.  niezawodny, bezpieczny i nieprzerwany dostęp do strony WWW.
 1. W module LSR 2014-2020 - ankiety powinny posiadać mechanizmy:
 1. umożliwiające samodzielne publikowanie ankiet i pozyskiwanie opinii internautów,
 2. samodzielnego wprowadzania przez administratora za pomocą formularza zapytania ankietowego, oraz definiowania proponowanych odpowiedzi,
 3.  możliwość prezentacji ankiety w wybranym miejscu systemu w ustalonym okresie,
 4.  możliwość zapoznania się przez internautę z procentowymi wynikami odpowiedzi innych użytkowników,
 5.  dwupoziomowe zabezpieczenie uniemożliwiające wielokrotne oddawanie głosów poprzez sprawdzanie numeru IP i za pomocą mechanizmu cookies,
 6. umożliwiające administratorowi dostęp do liczbowych wyników na zadawane pytania,
 7. umożliwiające usuwanie i przenoszenie ankiet do archiwum.
 1. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia strony zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym.
 2. Wykonawca znając planowaną funkcję serwisu, przy posiadanym własnym doświadczeniu z zakresu projektowania serwisów internetowych, ma prawo do koncepcyjnego rozszerzenia funkcjonalności serwisu celem zapewnienia jej wysokiego standardu, a także późniejszej funkcjonalności.

 

 1. Wdrożenie serwisu

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził następujące prace związane z wdrożeniem strony:

 1. Uruchomienie serwisu zgodnie z zatwierdzonym projektem na serwerze Wykonawcy.
 2. Przeszkolenie co najmniej dwóch osób ze strony Zamawiającego z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie.
 3. Dołączenie papierowej Instrukcja obsługi CMS.

 

 1. Utrzymanie serwisu

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował następujące prace związane z utrzymaniem serwisu:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania strony na serwerze przez okres 12 miesięcy.
 2. Sprawowanie obsługi technicznej serwisu (w tym systemu CMS) przez okres 12 miesięcy, licząc od podpisania umowy – oznacza to zapewnienie utrzymania systemu, realizacji stałych czynności zapewniających jego działanie w tym między innymi wykonywania kopii danych, aktualizowania zabezpieczeń.
 3. Zapewnienie wsparcia technicznego w ciągu obowiązywania umowy.
 4. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 5. W okresie 12 miesięcy od daty podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca będzie aktualizował dostarczone oprogramowanie, zgodnie z wytycznymi producenta systemu CMS.
 6. Na dalszym etapie zakłada się kontynuację współpracy z Wykonawcą w ramach usługi na prowadzenia serwisu internetowego, oraz serwera.

 

 1. Prawa autorskie
 1. Wykonawca oświadcza, że jego majątkowe prawa autorskie do wykonanego dzieła są nieograniczone oraz przenosi w ramach wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanego dzieła i wyłączne prawa do wykonanego dzieła.
 2. Wyżej wymienione prawa przenosi w szczególności na polach eksploatacji w zakresie rozpowszechniania dzieła poprzez publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania protokołu przekazania przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych do Zamawiającego, a dotyczących przeniesionych na Zamawiającego majątkowych praw autorskich.

 

 1. Pozostałe wymagania
 1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy odpowiedzialny będzie za zabezpieczenie serwisu przed nieautoryzowanym dostępem.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia pełnej funkcjonalności serwisu w przypadku awarii bądź innego zakłócenia jego pracy.

 

 1. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia ma prawo do nadzoru oraz przeprowadzenia kontroli jego wykonania, jak również uzyskania od Wykonawcy wszelkich informacji z zakresu wykonania powierzonego zamówienia.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

 

 1. Finalny termin planowanego zadania do 30 września 2015r.

 

Strona w wersji podstawowej (w trakcie budowy) do 22 lipca 2015r.

 

 

MINIMALNE WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

 

Minimalne wymagania dla wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla wyboru oferty:

 

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. wykażą doświadczenie wykonania usługi w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zapytania, tj. przedstawią dokumenty (rekomendacje innych zleceniodawców oraz linki do wykonanych przez siebie stron), że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 5 usług .
  1. Dokonanie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niespełniających warunków zawartych w zamówieniu oraz ofert Oferentów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia.

 

 

 

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • cenę brutto za zrealizowanie zamówienia z rozbiciem ceny na wykonanie strony z dodatkiem BIP, oraz strony bez dodatku BIP, roczne utrzymanie strony na serwerze,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy – min. 5 usług w ciągu trzech lat.

 

 1. Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą na adres:

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny,

ul. Kilińskiego 1,

47-303 Krapkowice

oraz emailem:

 

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 10 lipca 2015r. do 10.00

W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpływu oferty do siedziby Stowarzyszenia.

 

 

KRYTERIA WYBORU

 

Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert wg:

 1. cena – gwarancja nie zmienności oferty do końca realizacji zadania (cena może zostać podana w rozbiciu na poszczególne usługi/elementy wchodzące w całość  zamówienia lecz jasno musi wynikać ogólna cena oferty)
 2. doświadczenie w opracowywaniu serwisów internetowych, w tym  w realizacji podobnych zadań.

 

 

 

 

Rozpoznanie cenowe prowadzi: Julia Feliniak tel. 77/ 44-67-130/131 e-mail: wspolpraca@annaland.pl

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).