• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

[13-02-2013] SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

POBIERZ TREŚĆ SPRAWOZDANIA

 

Nad. Wydz. GGR
UMiG w Krapkowicach