• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rok szkolny w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach

Rok szkolny w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęliśmy bardzo pracowicie, organizując olimpijskie otwarcie nowo wyremontowanej hali widowiskowo - sportowej. Nasza praca i sukcesy sportowe dały wyniki- w rankingu najlepszych sportowców w województwie jedna z uczennic naszego gimnazjum znalazła się w pierwszej dziesiątce, a nasza nauczycielka w-fu - w gronie najlepszych szkoleniowców sportowych. Ogólnie zajęliśmy II miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym szkół podstawowych. Zorganizowaliśmy finał wojewódzki w "Małym Olimpijczyku", na którym gościliśmy ponad setkę małych uczestników, zdobywając na nim tytuł wice mistrza województwa. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z KS OTMĘT, w wyniku której zajęliśmy 3 miejsce w rozgrywkach ligi wojewódzkiej w piłce ręcznej w kategorii młodziczek (gimnazjum). Mamy 5 zawodniczek stanowiących podstawę kadry wojewódzkiej w piłce ręcznej grup młodzieżowych. Uczennice naszej szkoły uczestniczyły w wielu turniejach piłki ręcznej: w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Kielcach, w turnieju dla małych dzieci w Grodkowie, w Finale Wojewódzkim "Szczypiorniak na Orlikach", który również organizowała nasza szkoła.

Dużym sukcesem, który zawdzięczamy dobrej współpracy z klubami piłki nożnej, szczególnie z klubem "Spiders", był wyjazd na Ogólnopolski Finał w Piłce Nożnej do Warszawy. Sport propagujemy nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również wśród osób dorosłych. W tym roku szkolnym po raz pierwszy w historii zorganizowaliśmy "Olimpiadę dla Seniora", w której wzięło udział 8 grup z Domów Społecznych z całego województwa. W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nasi uczniowie biorą udział w zajęciach kajakowych, korzystając ze sprzętu Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice. Wspieramy wolontariatem organizację imprez gminnych i Portu Jachtowego Krapkowice. Od kilku lat dużą popularnością cieszą się zawody w wędkarstwie spławikowym, wynikiem których są liczne medale w finałach wojewódzkich. Sukcesy w lekkiej atletyce nie są nam obce - startowaliśmy w tym roku w finale wojewódzkim w czwórboju oraz w LA indywidualnie. Od tego roku bardzo prężnie rozpoczęła działalność sekcja unihokeja, czego wynikiem był pierwszy w historii finał wojewódzki. Podsumowaniem całorocznych zajęć na krytej pływalni, w których uczestniczyło ponad 200 uczniów, były zawody pływackie. W rywalizacji udział wzięli uczniowie ze szkół z całej gminy, a nasi zajęli czołowe miejsca.            

Na lipiec w czasie tegorocznych wakacji nauczyciele naszej szkoły przygotowują dwutygodniowy wyjazd na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej we Włoszech w miejscowości Teramo. Wśród uczestniczącej młodzieży z całego świata (około 3 tysięcy uczniów) naszą szkołę reprezentować będą 3 drużyny liczące łącznie 45 osób. Będziemy mieli okazję zwiedzić zabytkowe miejsca  Wenecji, Rzymu, Watykanu i Bibione.

Zajęcia sportowe prowadzone są na różnych obiektach sportowych: hala miejska, salka zapaśnicza, kryta pływalnia "Delfin", stadion miejski,  port PJK, boisko Orlik. Nasza szkoła posiada własne zaplecze sportowe, które stanowią: pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, salka do gimnastyki korekcyjnej, zaplecze sanitarne oraz boiska na zewnątrz szkoły. Wystąpiono z wnioskiem do Burmistrza i Rady Miasta Krapkowic o renowację boisk zewnętrznych, a podczas wakacji przeprowadzona zostanie modernizacja parkietu na sali gimnastycznej. W ostatnich latach wyremontowano zaplecze sportowe (szatnie, sanitariaty), dach nad salą gimnastyczną i wymieniono  wszystkie okna.

W trosce o bezpieczeństwo, nasze dzieci mają możliwość uzyskania karty rowerowej i pływackiej oraz poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Nasza szkoła to nie tylko sukcesy sportowe. Braliśmy udział w wielu konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych. Mieliśmy finalistów i laureatów wojewódzkich w konkursach: historycznym, technicznym, języka angielskiego, Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej „Żak 2015”, „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, recytatorskim - w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”. Uczniowie zdobywali wysokie miejsca i wyróżnienia na: Koncercie Laureatów Konkursu Piosenki Niemieckiej i Przeglądzie Zespołów Teatralnych, w II Powiatowym Konkursie Piosenki „Czas na piosenkę”, w VIII edycji Konkursu Matematycznego im. Tadeusza Knysza, III Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej, konkursie wiedzy o AIDS, Festiwalu Pieśni i Tańca "Wiosna na ludowo", Eko- kolędzie, Konkursie Piosenki Obcojęzycznej, Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

W sprawdzianie kompetencji uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej gminy i województwa. W tym roku szkolnym otrzymaliśmy certyfikat ”Wiarygodna Szkoła Podstawowa”, uczestnicząc w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła Podstawowa jako szkoła będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo swoim uczniom. Wiarygodność została stwierdzona na podstawie danych pochodzących z bazy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Kalkulator EWD służący do analizy postępów w nauce na podstawie wyników egzaminów i sprawdzianów po klasie VI pokazał nam, że praca z uczniem na każdym poziomie jest efektywna i skuteczna. Szczegółowe badanie wskazało, że nawet uczeń słaby osiągnął lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym w porównaniu z wcześniejszymi etapami.

Liczne kompleksowe kontrole przeprowadzone w bieżącym roku szkolnym przez organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego jakim jest Kuratorium Oświaty w Opolu Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, straż pożarną, policję nie wydały żadnych zaleceń. Odbyła się również ewaluacja zewnętrzna, która badała dwa obszary: zarządzanie szkołą i współpracę między nauczycielami. W sześciostopniowej skali gdzie E- najniższa, A – najwyższa, a D to standard otrzymaliśmy B i C co świadczy o naszej dobrej współpracy i zarządzaniu szkołą.

Dobre przygotowanie uczniów zapewnia bogata baza dydaktyczna umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m. in. tablice interaktywne (10 tablic), kalkulatory graficzne, mikroskopy, projektory multimedialne. Sale lekcyjne wyposażone są w niezbędny sprzęt: telewizory, odtwarzacze kaset VHS oraz płyt DVD i CD, rzutniki do foliogramów, komputery, kamery, aparaty fotograficzne, projektory multimedialne i ekrany. Pracownie wyposażone są w szereg pomocy dydaktycznych jak np. plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, programy multimedialne. Zaplecze sali 58 wyposażono w dwie kuchenki indukcyjne, piekarnik, naczynia kuchenne - co umożliwia uczniom w ramach zajęć technicznych naukę gotowania. Defibrylator treningowy i fantomy dorosłego, dziecka i niemowlaka wspomagają naukę pierwszej pomocy. Do dyspozycji uczniów jest biblioteka szkolna wraz z czytelnią posiadająca 10 722 woluminów. Szkoła prenumeruje 14 czasopism i dzienników. Świetlica szkolna funkcjonuje od godziny 700 do 1600, a korzystają z niej uczniowie klas 1 – 3 SP. Uczniowie mają możliwość zjedzenia z obiadów przygotowywanych na miejscu szkolnej kuchni.

Dzięki realizacji projektów unijnych - „Fascynującego Świata Nauki i Technologii” i Gimnazjalnego Inkubatora Talentów - uczniowie mają możliwość uczestniczyć w ciekawych zajęciach edukacyjnych i wyjazdach. Nasza szkoła od 3 lat uczestniczy w regionalnym projekcie   ”Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości”. Nasza placówka zyskała dzięki realizacji tego programu wyposażenie w postaci: 50 laptopów, 5 tablic multimedialnych, 5 projektorów, 37 terminali, 2 wizualizerów, serwerowni wewnętrznej, łącza internetowego, infokiosku, dostępu do wi-fi wokół szkoły. Z projektu „Opolskiej e-szkoły” korzystają również rodzice mający możliwość sprawdzenia postępów w nauce i frekwencji poprzez elektroniczny dzienniczek kontaktów. 

Szkoła od wielu lat uczestniczy w programach prozdrowotnych: Program edukacyjny „Trzymaj formę” skierowany jest do uczniów klas VI sp i gimnazjum, a propaguje zdrowy tryb życia. „Znajdź właściwe rozwiązanie” to program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. „Nie pal przy mnie, proszę” to program edukacji antytytoniowej dla klas I-III szkoły podstawowej. Prowadzimy również „Owoce w szkole” dla klas I-III SP, z którego korzysta ok.170 uczniów. Ze „Szklanki mleka” korzysta ok.250 uczniów szkoły podstawowej. W tym roku po raz pierwszy skorzystaliśmy z "Archipelagu Skarbów" - programu profilaktycznego dla 2 i 3 klas gimnazjum.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie działają w  8 Drużynie Harcerskiej  „Szarańczaki” oraz 6 Drużynie Harcerskiej „Iskry Słońca” przy Hufcu Krapkowice oraz na terenie szkoły. W szkole prężnie działa 10 Gromada Zuchowa „Wesołe Słoneczka”,  której drużynowymi są absolwentki naszej szkoły. Opiekunami drużyn harcerskich i zuchowych są nasi nauczyciele. Harcerze organizują  rajdy, biwaki, imprezy dla drużyn oraz środowiska lokalnego.

Współpracujemy ze szkołą partnerską w Horhausen z Niemiec, uczestnicząc w corocznej wymianie młodzieży. Od 14.12 do 21.12 2014 r. gościliśmy młodzież z Niemiec, organizując wspólny wypoczynek w Karpaczu. Od 15 czerwca przez tydzień nasi uczniowie przebywają z tygodniową rewizytą u naszych rówieśników z ze szkoły w Horhausen. Wyjazdy te cieszą się dużą popularnością wśród naszej młodzieży.

W ciągu całego roku w szkole  organizowane są imprezy okolicznościowe oraz festyny we współpracy z prężnie działającą Radą Rodziców. Należą do nich: festyn bożonarodzeniowy, wielkanocny, połączony z konkursem kroszonkarskim, rekreacyjno - sportowy z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka. Uczniowie chętnie bawią się na dyskotekach organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Mogą zabłysnąć swoim talentem w szkolnych konkursach: piosenki „Mam Talent” oraz plastycznych. Organizowany przez nas Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Mitologicznej co roku przyciąga wielu miłośników historii starożytnej ze wszystkich gminnych szkół.

Bogata oferta sportowa i edukacyjna wynikająca z tradycji szkoły pozwala nam kontynuować piękne tradycje Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, pracować nad podwyższaniem poziomu nauczania oraz dbać o właściwe wychowanie kolejnych pokoleń.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).