NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

W dniu 24 czerwca br. w Krapkowickim Domu Kultury odbyło się uroczyste Miejsko – Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz przedstawiciele władz samorządowych, przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Andrzej Małkiewicz oraz radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa na czele z dziekanem Dekanatu Krapkowickiego
ks. Krzysztofem Korgel, nauczyciele oraz dyrektorzy placówek oświatowych.  Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice oraz wyróżniający się w nauce i w sporcie uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Uroczystość rozpoczęły dzieci  z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach, które zaprezentowały się w programie muzyczno – tanecznym. Przedszkole w tym roku szkolnym obchodzi Jubileusz 80 – lecica powstania placówki. Po występie  głos zabrał Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, który złożył gratulacje wyróżnionym uczniom oraz podziękowania dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, pracę i wsparcie w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz uczniowie, którzy osiągnęli w gminie najwyższe wyniki na zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach kompetencyjnych otrzymali z rąk Burmistrza Krapkowic listy gratulacyjne i nagrody.  Nagrodzeni zostali również najlepsi sportowcy zdobywcy złotych, srebrnych i brązowych medali w finałach wojewódzkich zawodów sportowych. W tym roku uczniom zostały wręczone rodzinne karnety do kina w Krapkowickim Domu Kultury oraz karnety na Krytą Pływalnię „Delfin” w Krapkowicach.

W czasie uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkólno – Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach. Wystąpili również uczestnicy Klubu Wokalisty działającego przy Krapkowickim Domu Kultury.  

Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem Burmistrza Krapkowic z wszystkimi wyróżnionymi  uczniami szkół gimnazjalnych i podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Krapkowice.

XLSOsiągnięcia uczniów 2014-2015.xls (49,50KB)
XLSSportowcy medaliści 2014-2015.xls (41,00KB)