[11-02-2013] OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT: OPARCIE SPOŁECZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym [...]

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

OPIS PROGRAMU
„Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 

Wydz. OST
UMiG w Krapkowicach