• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Krapkowice po raz kolejny doceniona

W dniu 10 czerwca br. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, dokonał podsumowania realizacji programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013 w województwie opolskim.  Uroczysta konferencja miała miejsce w Hotelu Arkas w Prószkowie.

W ramach PROW nasze województwo dysponowało kwotą 371 mln PLN, która została wydana m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oczyszczalnie ścieków, budowę targowisk, budowę i modernizację świetlic wiejskich i obiektów sportowych  oraz placów zabaw. Również zostały wyremontowane kościoły, a centra wiejskie zostały zagospodarowane.

W konferencji, poza samorządowcami, udział wzięli m.in. : Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, V-ce Marszałek – Antoni Konopka, a także gość specjalny – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Bartosz Szymański oraz pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z p.o. Dyrektorem – Tomaszem Karaczynem na czele, a także prezesi Lokalnych Grup Działania i wielu innych przedstawicieli różnych środowisk związanych z tematyką wsi i rolnictwa.

Prelegenci  zgodnie zauważyli, iż Program zakończył się sukcesem. Aby jednak osiągnąć efekty, wszyscy uczestnicy Programu pracowali z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem i choć jak również zgodnie podkreślano, dochodziło do sytuacji konfliktowych, to udało się osiągnąć zakładane cele.  Realizacja przedsięwzięć przysporzyła terenom miejsko-wiejskim  nowego wymiaru, zmieniając nie tylko otoczenie ale nade wszystko poziom życia na wsi, czyniąc je bardziej atrakcyjnym a jednocześnie konsolidującym mieszkańców. Cele bowiem osiąga się dzięki zaangażowaniu i budowaniu kapitału ludzkiego.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie statuetek i pamiątkowych dyplomów dla najlepszych beneficjentów. Wyróżnienie odbyło się w trzech kategoriach:

1) Gmina wg. liczby zrealizowanych projektów

2) Gmina wg. pozyskanych środków

3) Organizacje pozarządowe wg. liczby zrealizowanych projektów  

Nasza Gmina została nagrodzona w pierwszej w/w kategorii, a honorową nagrodę odebrał Burmistrz Krapkowic – Andrzej Kasiura. Poza naszą Gminą wyróżniona została Gmina Biała, Olesno i Głubczyce.  W drugiej kategorii zostały wyróżnione następujące gminy: Leśnica, Popielów, Grodków, Kluczbork, Rudniki.

W trzeciej i ostatniej kategorii wyróżniono:

- Opolskie Bractwo Rycerskie,

- Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”,

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno.

Bardzo nam milo było znaleźć się w tak zacnym gronie laureatów. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu bardzo dziękujemy.

Poniżej prezentujemy projekty zrealizowane przez Gminę Krapkowice we ramach PROW 2007-2013 oraz pozostałych beneficjentów naszej Gminy:
XLSXZestwaienie rojektów PROW 2007-2013 w Gminie.xlsx

Wszystkim beneficjentom i podmiotom zaangażowanym w realizację PROW w Gminie Krapkowice serdecznie gratulujemy za osiągnięcie sukcesów w tej trudnej drodze od pozyskania środków finansowych poprzez realizację i rozliczenie projektów i życzymy  wielu sukcesów w nowej perspektywie PROW 2014-2020. 

opracowała: Irena Wójcik

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).