• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zgłaszanie uwag w zakresie nieprawidłowości dot. świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpaów komunalnych

Zgłaszanie uwag w zakresie nieprawidłowości dot. świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, należy kierowaćdo firmy  „Naprzód” Sp. z o.o. z siedzibą w Rydułtowach, której Biuro Obsługi Klienta mieści się przy ul. Ks,. Koziołka 4 w Krapkowicach

  1. telefonicznie pod nr telefonu: 506 009 060506 009 068  lub  506 009 059;
  2. e-mailowo :

lub do Urzędu Miasta i Gminy Krapkwoice Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochony Środowiska 

pod nr telefonu: 077 4466895; 077 4466805 ; 077 4466864

Powyższa forma zgłaszania przez Państwa uwag, wynika z troski o możliwie najszybszą realizację zgłoszenia.  

Jednocześnie przypominamy, że pojemnik/ki i worki  odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) lub odpady segregowane selektywnie zebrane,  należy wystawić w dniu wynikającym z harmonogramu, najpóźniej do godziny 6:00.

Firma odbiera odpady od godziny 6:00 do 22:00. Jeśli spóźniłeś się z wystawieniem odpadów w terminie, to odpady zostaną odebrane w kolejnym terminie, wynikającym z harmonogramu. W takiej sytuacji reklamacja będzie bezzasadna. Jeśli firma nie odbierze odpadów w terminie, w podanym wyżej przedziale czasowym, to następnego dnia należy zgłosić reklamację, podając adres, nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj nieodebranych odpadów (zmieszane lub segregowane).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).