• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Krapkowice - laureatem konkursu

Laureat konkursu

W dniu 3 czerwca 2015r. w sołectwie Kadłub, gmina Strzelce Opolskie, został rozstrzygnięty konkurs pt: „Pokaż jak LEADER zmienił twoje otoczenie”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Celem Konkursu było wyłonienie najbardziej reprezentatywnych projektów zrealizowanych przez Beneficjentów w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny – Osi 4 Leader, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Krapkowice do konkursu zgłosiła cztery projekty. W kategorii projekt inwestycyjny zgłoszono m.in. projekt pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach", który został laureatem konkursu, otrzymując I miejsce. Nagrodę, w formie bonu do zrealizowania w jednej z sieci ze sprzętem AGD i RTV o równowartości 1650 zł. w imieniu Burmistrza Krapkowic- Andrzeja Kasiury, odebrała Pani Irena Wójcik - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz Bartold Szywalski – Prezes LZS Żywocice. Zrealizowany projekt doceniono pod względem gospodarczego i społecznego znaczenia, ale przede wszystkim pod kątem innowacyjności. Gmina Krapkowice realizując projekt, mając na uwadze dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego podjęła decyzję o zastosowaniu do ogrzewania oraz wentylacji obiektu innowacyjnego rozwiązania, którego założeniem było zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Mając na uwadze szerokorozumiane korzyści płynące z zastosowania proekologicznych technologii zdecydowała o zastosowaniu w obiekcie pompy ciepła oraz gruntowego wymiennika ciepła. Wdrożenie zrównoważonych rozwiązań pozwala w dalszym ciągu na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczeniu szkodliwego oddziaływania na środowisko przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu innowacyjności.

Przypomnijmy, iż projekt pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach", w roku 2012, został uznany za najlepszy projekt w zakresie infrastruktury ekologicznej zrealizowanej na obszarach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, w konkursie „Przyjazna Wieś 2012” organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Zrealizowaną inwestycję zauważył i docenił również Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdyż jako jeden z trzech projektów województwa opolskiego został zgłoszony do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która obecnie przygotowuje materiały do wydania „Katalogu Dobrych Praktyk Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Na szczególne uznanie zasługuje również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Steblów, które w grupie podmiotów nie będących jednostkami samorządu terytorialnego, zgłosiło do konkursu inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi Steblów”. Komisja konkursowa oceniła projekt przyznając mu III miejsce. Nagrodę odebrała Pani Barbara Wieszołek – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Steblów wraz z Panią Beatą Friedla - dyrektorem szkoły. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na zbudowane, przy Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole Podstawowej w Steblowie, dwutorowej bieżni lekkoatletycznej o długości 100m z nawierzchnią ceglaną zakończoną skocznią do skoku w dal. Obecnie wszyscy mieszkańcy sołectwa mogą korzystać z tego obiektu w ramach zdrowego i lepszego wykorzystania czasu wolnego oraz inicjowania przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup społecznych (tj. olimpiady młodzieży, dzień sportu, dzień rodziny, turnieje sportowe LZS , zawody członków OSP itp.).

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektów a także organizatorom Konkursu. Konkurs to nie tylko rywalizacja i wręczenie nagród ale przede wszystkim podkreślenie i promocja ważnych wydarzeń. Ważnych, bo zrealizowane projekty cieszą lokalną społeczność i jak w chwili obecnej da się zaobserwować, realizacja tych przedsięwzięć była naprawdę potrzebna.  

Jak widać LEADER nie tylko zmienia nasze otoczenie, ale zmienia przede wszystkim nasze życie! 

1.1.jpeg 2.2..jpeg 3.3.jpeg 4.4.jpeg

Sandra Koźba

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).