[28-01-2013] MIKRODOTACJE - SPOTKANIA INFORMACYJNE

„Mikrodotacje - spotkania informacyjne
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”. W ramach II edycji konkursu będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.
 
Mikrodotacje przeznaczone są dla organizacji z województwa opolskiego, które działają nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2013 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć. W ramach II edycji pula dotacji wyniesie 270 tys. zł. Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł. Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:
- realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,
- rozwój infrastrukturalny organizacji,
- podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy
- poszerzenie świadczonych usług.
 
 
Burmistrz Krapkowic wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza organizacje z terenu Gminy Krapkowice na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 7 lutego br. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul.3 Maja 17 – II piętro, pokój nr 32 (mała sala narad).
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną:
- zasady dotyczące udzielania dofinansowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych i niekwalifikowanych;
- obowiązujący formularz wniosku;
- przedstawimy logikę pisania projektu;
- kartę oceny projektu;
- zasady rozliczenia projektu;
- zasady kontroli dotacji.
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza - pobierz.
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: lub przynieść ze sobą na spotkanie.
 
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:
Alicja Gawinek, tel. 77 441 50 25, e-mail: