[31-01-2013] OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA KRAINA ŚW. ANNY

Lokalna Grupa Działania Kraina św. Anny zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem naboru nr VI/2013 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działania tj.:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
- Tworzenie i rozwój  mikroprzedsiębiorstw.

 TREŚĆ OGŁOSZENIA >> POBIERZ

PRZEJDŹ DO STRONY ANNALAND

W ostatnim czasie wiele osób pytało czy spółka cywilna może być beneficjentem i jak wypełnić wniosek w ramach Małych Projektów.
W związku z tym, Kraina Św. Anny przedstawia interpretację w tej sprawie:

POBIERZ INTERPRETACJĘ