Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa

Pobór podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa

Na terenie Gminy Krapkowice pobór od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa.

Inkasentami podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu sołectw gminy ustala się sołtysów poszczególnych sołectw (Borek, Dąbrówka Górna, Gwoździce, Kórnica, Nowy Dwór, Pietna, Rogów Opolski, Steblów, Ściborowie, Żużela i Żywocie).

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów mogą również dokonywać wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy lub w kasie tut. Urzędu.

Do pobrania:

PDFUchwała Nr LIII-648-2023 z 14-12-2023 ws. poboru podatków wyznaczenia inkasenta.pdf (164,46KB)

PDFUchwała nr VI-67-2019 z dnia 18 Kwietnia 2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf (53,32KB)
PDFUchwała nr XI-119-2019 z dnia 26 Września 2019 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (27,37KB)