• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konta bankowe gminy Krapkowice

Informacja o rachunkach bankowych gminy prowadzonych w Banku Spółdzielczym Krapkowice:

NUMER KONTA: 

TYTUŁ  WPŁATY:

93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania terenu, podatki, opłaty z  tytułu sprzedaży mienia komunalnego, przekształcenia prawa własności, dzierżawy, wpłaty za koncesje alkoholowe, mandaty – Straż Miejska, za zajęcie pasa drogi, opłata skarbowa, z tytułu środowiska, pozostałe opłaty.

66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 

 wadia pieniężne na sprzedaż nieruchomości, wadia na roboty inwestycyjne, zabezpieczenia wykonania  umowy.

Od 2007 roku nie ma już znaków opłaty skarbowej. Opłata wnoszona jest gotówką w kasie lub przelewem na konto urzędu lub instytucji, w której składane są dokumenty.


 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).