[05-04-2012] INFORMACJA BIURA RADY MIEJSKIEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16:00-17:00 radni Rady Miejskiej w Krapkowicach pełnią dyżury dla mieszkańców. Dyżury pełnione są w Biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Radni zapraszają mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się swoimi uwagami, propozycjami lub chcieliby zwrócić się z interwencją. W przypadku chęci spotkania w innym terminie lub miejscu, zapraszamy do Biura Rady (tel. 77 44 66 824) celem ustalenia szczegółów. Jednocześnie informujemy, że wszystkie komisje i sesje Rady Miejskiej są jawne i otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy do uczestnictwa. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 18 kwietnia o godz. 14.00 w sali Krapkowickiego Domu Kultury.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        Witold Rożałowski