Wybory prezydenckie 2010

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się 20 czerwca 2010r. W pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. kandydują:
1. KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
2. KOMOROWSKI Bronisław Maria

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 4 lipca 2010r., spośród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Bronisław Maria Komorowski.

Gmina Krapkowice: szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów - II tura»


 

Wizualizacja wyborów Prezydenta RP: więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej»


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

  Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej»

Obwieszczenia i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej:

 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2010 r. o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2010 r. o rozwiązaniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

  Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej»

Wyjaśnienia, opinie, informacje i pisma okólne Państwowej Komisji Wyborczej:

 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r.

  Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej»

Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach:

Zarządzenia, obwieszczenia, komunikaty i informacje Burmistrza Krapkowic:

 

 
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, UMiG Krapkowice