Wybory parlamentarne 2007

rozmiar: 4,07 KB
      pobrań: 1
      data: 2007-09-10 13:23:18

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzone na dzień 21 października 2007 roku.

 
 • WYBORY PARLAMENTARNE 2007: WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE KRAPKOWICE»
 • WYBORY PARLAMENTARNE 2007: WYNIKI WYBORÓW»
 • Poniżej prezentujemy akty prawne, obwieszczenia i komunikaty, wyjaśnienia, informacje i pisma okólne dotyczące wyborów parlamentarnych:

   

  • Ustawa z 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (pełny tekst ustawy - ujednolicony przez Krajowe Biuro Wyborcze).

  więcej»

  więcej»

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 27 z dnia 24 sierpnia 2001 r., poz. 445)

  więcej»

  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 8 września 2007 r. Nr 162, poz. 1145).
  • Terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora.

  więcej»

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  więcej»

  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

  więcej»

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2007 r. o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień pełnomocników wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2007 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

  więcej»

  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2007 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

  więcej»

  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

   Okręg wyborczy nr 21 do Sejmu i okręg wyborczy nr 20  do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący województwo opolskie. W okręgu wyborczym nr 21 do Sejmu wybieranych będzie 13 posłów, w okręgu wyborczym nr 20 do Senatu wybieranych będzie 3 senatorów.

  więcej»

  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

  więcej»

  •  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r

  więcej»

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 14 września 2007 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.

  więcej»

  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 4 października 2007r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr  20.

  więcej»

  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 4 października 2007r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr  21.

  więcej»

  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 15 października 2007r.o skreśleniach kandydatów na posłów z listy nr 2 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

  więcej»

  • Informacja o warunkach ważności oddanego głosu na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

  więcej»

  • Obwieszczenie Burmistrza  Krapkowic w sprawie informacji o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

  więcej»

  • Zarządzenie Nr 82/2007 Burmistrza  Krapkowic w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  więcej»

  • Komunikat Burmistrza Krapkowic w sprawie zmiany adresu lokalu wyborczego  Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 4 w Krapkowicach.

  więcej»

  • Zarządzenie Nr  25/2007 Burmistrza Krapkowic w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

  więcej»

  • Zarządzenie Nr 86/2007 Burmistrza Krapkowic w sprawie  powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

   Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 9 października 2007r. o godzinie 13:00 w Krapkowickim Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7 w Krapkowicach. Celem spotkania będzie m.in. wybór przewodniczących i  zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych.

   Termin kolejnego spotkania dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych wyznacza się na dzień 15 października 2007 roku – godz. 10:00, w  sali  kinowej KDK w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej  7. Szkolenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu poprowadzi sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,  pan Józef Szulc - członek Okręgowej Komisji Wyborczej w  Opolu.

  więcej»

  • Zarządzenie Nr 92/2007 Burmistrza Krapkowic w sprawie utraty członkostwa  w Obwodowej Komisji Wyborczej i powołania nowego członka (OKW Nr 6).

  więcej»

  • Składy Obwodowych Komisji Wyborczych, powołane przez Burmistrza Krapkowic do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 21 października 2007r. (po ukonstytuowaniu się w dniu 9.10.2007r.).

  więcej»

  • Zarządzenie Nr 94/2007 Burmistrza Krapkowic w sprawie utraty członkostwa  w Obwodowej Komisji Wyborczej i powołania nowego członka (OKW Nr 12).

  więcej»

   

  Urzędnik Wyborczy: Mieczysław Kożuch – tel. 077 44 66 827
  Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej (zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia wyborów) mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17 – tel. 077 44 66 800.

  W sprawach:

  • rejestru i spisu wyborców gminy Krapkowice –  informacji udziela Urszula Solloch (tel. 077 44 66 851 lub 077 44 66 865);
  • przygotowania lokali wyborczych, łączności telefonicznej  przed i w czasie wyborów, organizacji pierwszego posiedzenia i szkolenia OKW - informacji udziela Danuta Noskowicz (tel. 077 44 66 840);
  • zgłaszania i  rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Krapkowice - informacji udziela Beata Stępniowska (tel. 077 44 66 856);
  • łączności komputerowej (obsługi informatycznej wyborów) - informacji udziela Magdalena Milewska (tel. 077 44 66 880).

  Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120 – 123 (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) – tel. 077 454 49 48, 077 454 37 21.