• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr V/52/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach zgodnie
z granicami określonymi na załączniku graficznym nr 1 do powyższej uchwały.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowego planu miejscowego.

Wnioski do zmiany planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w terminie do dnia 22 czerwca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl

 

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

Do pobrania:

PDFOpolska uchwała.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).