• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UROCZYSTOŚCI W OSP PIETNA

9 maja odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 50-lecia założenia, działalności oraz otwarcia nowej remizy ochotniczej straży pożarnej w Pietnej.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16:00 od mszy świętej, która została odprawiona w kaplicy świętej Jadwigi w Pietnej, mszę odprawiono w intencji zmarłych oraz żyjących strażaków OSP Pietna i wszystkich strażaków z terenu miasta i gminy Krapkowice. Mszę odprawił Proboszcz parafii świętego Floriana w Żywocicach ks. Piotr Kamieniak, a kazanie wygłosił Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. mł.bryg. Józef Urban.

Po mszy świętej poczty sztandarowe, strażacy z miejscowej jednostki, jednostek OSP gminy Krapkowice, zaproszeni goście i mieszkańcy miejscowości przemaszerowali na plac przed strażnicą, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Po uformowaniu pododdziału dowódca uroczystości złożył meldunek Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach Andrzejowi Kasiura, następnie Prezes OSP druh Waldemar Domżalski powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości, kolejnym punktem było przedstawienie rysu historycznego jednostki OSP, które odczytała druhna Adrianna Malina, po odczytanym rysie historycznym, spiker uroczystości druh Michał Kaizik odczytał uchwały dotyczące medali, gdzie po odczytaniu  wręczono medale, odznaczenie oraz dyplomy z podziękowaniem.


Kolejnym punktem było odczytanie przez Prezesa OSP, historii budowy remizy, w której to wspomniano o tym, że stara remiza nie spełniała wymogów, co między innymi znalazło odzwierciedlenie w protokołach z przeglądu operacyjno-technicznego przeprowadzonego przez strażaków z KP PSP Krapkowice. Na spotkaniu w listopadzie 2014 roku pomiędzy Burmistrzem Krapkowic a strażakami z Pietnej uzgodniono warunki budowy oraz wyburzenia obiektu w której to strażacy w pierwszym tygodniu grudnia wyburzyli starą remizę, a z dniem 8 grudnia rozpoczęły się prace budowlane związane z budową nowej remizy, po odczytaniu krótkiej historii budowy, Prezes OSP poprosił Burmistrza Krapkowic, Przewodniczącego Rady i zaproszonych gości do symbolicznego przecięcia wstęgi.

Zaproszeni goście zabrali głos gdzie w swych słowach skierowanych do strażaków oraz mieszkańców Pietnej z okazji jubileuszu oraz oddania do użytku nowego obiektu OSP, złożyli najlepsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń powodzenia w życiu prywatnym i działalności statutowej OSP oraz opieki patrona strażaków, świętego Floriana.

Należy wspomnieć, że sobotnią uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie druhna Teresa Tiszbierek, która odznaczyła Złotym Znakiem Związku (najwyższe odznaczenie w OSP) druha Pawła Lepich jednego z założycieli oraz pierwszego naczelnika OSP Pietna.

Brązowymi Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Zygfryd Stokłosa, Waldemar Domżalski z OSP Pietna, Piotr Gregarek z OSP Steblów. Odznakę Strażak Wzorowy wręczono druhowi Kamilowi Matysek, ponadto Prezes OSP druh Waldemar Domżalski i Naczelnik OSP druh Łukasz Stokłosa wręczyli czterem osobom dyplomy podziękowania za pomoc jednostce OSP.

Na zakończenie jubileuszu, dowódca uroczystości złożył meldunek Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach o zakończeniu oficjalnych uroczystości. Po zakończonych uroczystościach strażacy z Pietnej zaprosili wszystkich strażaków, gości oraz mieszkańców na poczęstunek.

                
Komendant Miejsko-Gminny OSP w Krapkowicach
                               Jerzy Jarosz

88x10585957905.jpeg 88x10595854083.jpeg 88x11505256211.jpeg 88x11505550221.jpeg 88x11515353960.jpeg 88x11515353960.jpeg 88x11515358664.jpeg 88x11525459917.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).