• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla przedsiębiorców oraz informacja dot. VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Krapkowice, dn. 06-05-2015

Gmina Krapkowice po uzyskaniu akceptacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej przejrzystości zasad udzielania pomocy de minimis. Wprowadzenie pomocy będzie możliwe na mocy odpowiednich uchwał Rady Miejskiej.

W związku z tym w dniu 14.05.2015r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, na której zostaną poddane głosowaniu w/w uchwały. O godzinie 13:00 sesję poprzedzi otwarta Komisja Rady Miejskiej, na którą zaprasza
się wszystkich zainteresowanych.

 W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy projekty uchwał dot. w/w pomocy, umożliwiając tym samym  wnoszenie uwag.

Pobierz projekty Uchwał:
PDFuchwała-nowe miejsca pracy.pdf
PDFuchwała-wartość inwestycji.pdf

Uwagi dot. wprowadzenia zmian w załączonych projektach uchwał można zgłaszać w Wydziale Podatków  do Pani Soni Dannheisig-Hreczka osobiście, telefonicznie 77 44 66 842 lub mailowo  do dnia 13.05.2015r. (środa).

UMiG w Krapkowicach


                                                                                      Krapkowice, dnia 07.05.2015r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia  07.05.2015 r. działającego na prośbę Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz w oparciu o art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2013 r. poz. 594 ze zmianami)

zwołuję na dzień 14 maja 2015 r. (czwartek) na  godz.1400

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

ul.3 Maja 17

 VII  NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie  VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie

    prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

   1) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla

       przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie

       Gminy Krapkowice;

   2) w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy

       de  minimis na terenie Gminy Krapkowice;

4. Wnioski, zapytania oraz interpelacje radnych.

5. Zamknięcie  VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Jednocześnie informuję,  że w dniu sesji tj.14.05.2015r. o godz.1300 odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Krapkowicach, na które serdecznie zapraszam. Posiedzenie komisji poświęcone  będzie podejmowanym na sesji uchwałom .

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                         /-/  Andrzej Małkiewicz

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).