• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamiam, że 05.05.2015r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie części muru obronnego  przy zamku od ul. Przybrzeżnej (dz. nr 269/1 k.m. 8 obręb Krapkowice) wraz z utwardzeniem części terenu oraz przebudową fragmentu muru od ul. Rybackiej ( dz. nr 267 k.mm 8 obręb Krapkowice)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).