Komunikat specjalny

KOMUNIKAT SPECJALNY

W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

podaje wytyczne  dotyczące środków ostrożności 
zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół

 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary
  i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 roku, poz. 455 ze zm.);
 • zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną;
 • należy bardzo DOKŁADNIE  I WNIKLIWIE zapoznać się z etykietą stosowania środka ochrony roślin i stosować środki ochrony ściśle
  z podanymi w niej zaleceniami zwracając szczególną uwagę  na część etykiety dotyczącej bezpieczeństwa dla pszczół;
 • nie stosować środków toksycznych dla pszczół w czasie kwitnienia;
 • nie opryskiwać upraw, na których są kwitnące chwasty;
 • bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji dla pszczół;
 • stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
 • usuwać lub zabezpieczać ule przed wychodzeniem pszczół,
  w przypadku gdy chcemy stosować środki owadobójcze w pobliżu pasieki.

 

IZABELA KIK

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W OPOLU