Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- część działki 94/2 z mapy 10 obręb Krapkowice”

Do pobrania:

PDFPrzyjety 121,2015.pdf (183,88KB)