Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ) zawiadamiam, że 09.04.2015r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  przebudowie linii napowietrznej (SN) 15 kV Krapkowice – Papiernia I, część odcinka odgałęzienia Sady III, obręb Krapkowice, AM-9, części działek nr: 10/78, 13/9 i 12/2, AM-10, części działek nr: 6, 10, 9/16, 9/23, 9/4, AM-11, części działek nr 59/8, 59/10, 59/36 i 58