• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ekologiczna „Afera Leśna” w Krapkowickim Domu Kultury

Ekologiczna „Afera Leśna” w KDK

We wtorek 24 marca 2015 r. na scenie Krapkowickiego Domu Kultury gościł Teatr Kultureska ze spektaklem „AFERA LEŚNA”. Przedstawienie było przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas od I do III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Krapkowice. W sumie widowisko obejrzało 748 osób.

Fabuła spektaklu koncentrowała się na przedstawieniu dzieciom, w jaki sposób należy z szacunkiem podchodzić do przyrody, jednocześnie dbając o otaczające nas środowisko. Dzięki interaktywnej formie spektakl miał charakter edukacyjny, stanowiący „lekcję” która poprzez wspólną zabawę realizowała założenia edukacji ekologicznej, w szczególności przedstawiając dzieciom zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Krapkowice regulaminem utrzymania czystości i porządku.

Aktorzy Teatru Kultureska „porwali” dzieci do wspólnej zabawy, pozwalając im na chwilę stać się czynnymi uczestnikami spektaklu. Chętnych do wystąpienia na scenie było bardzo wielu. W nagrodę za odwagę i pokazanie pozostałym zgromadzonym, jak prawidłowo segregować odpady, dzieci otrzymały zielone baloniki symbolizujące zadowoloną przyrodę.

Zadaniem spektaklu było również zwrócenie uwagi na występujący problem zaśmiecania środowiska, do którego każdy z nas się przyczynia, a któremu można zapobiec. Dbając o czystość naszej Gminy poprawiamy jej wizerunek i sprawiamy, że nam samym żyje się lepiej.