• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Rajd Druhna EkoEdukacja”

Termin Rajdu: 24 – 26 kwietnia 2015 r.

Miejsce rajdu: Ojcowski Park Narodowy, Gmina Zabierzów, Gmina Sułoszowa.

Dalsze szczegóły: https://www.facebook.com/events/975129049163854/

Uczestnicy: Rajd dedykowany jest dla dzieci i młodzież w wieku szkolnym z terenu miasta i gminy Krapkowice oraz studentów stanowiących młodą kadrę wychowawczą Hufca Krapkowice ZHP.

Edukacja ekologiczna jest istotnym elementem wspierania rozwoju młodego pokolenia Stale pogarszający się stan środowiska przyrodniczego jest bardzo poważnym problemem ludzkości. Kryzys dotyczący stosunku człowieka do środowiska, pojawił się i narasta obejmując swym zasięgiem cały świat. Dlatego ogromnie ważnym problemem ludzkości u progu XXI wieku jest przetrwanie i stworzenie warunków godnego życia dla przyszłych pokoleń, życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom.

Przeprowadzenie szkolenia dla tzw. „Młodszej Kadry Hufca Krapkowice” (funkcyjni gromad zuchowych i drużyn harcerskich) w zakresie edukacji ekologicznej wśród harcerzy, w postaci wyprawy pieszej połączonych z odwiedzinami w partnerskiej gminy - Zabierzów. Zapoznanie się z systemem ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Bezpośredni kontakt jest najlepszą formą prezentacji działalności człowieka na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Chcemy, aby młoda kadra wychowująca i kształtująca nawyki ekologiczne wśród dzieci i młodzieży zrzeszonej w Hufcu ZHP Krapkowice poznała różnorodność form życia, jakie egzystują na naszej planecie, zarówno w zakresie flory jak i fauny. Planujemy wzbudzić w młodym pokoleniu emocjonalny stosunek do otaczającego ich środowiska poprzez poznanie nienaruszonej, chronionej przyrody.

 

C z u w a j

                                                                            Komenda Hufca ZHP w Krapkowicach

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).