• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony!

www.jpeg

W dniu 20 marca 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie samorządowców naszego województwa z Marszałkiem Województwa Opolskiego – Andrzejem Bułą, Wicemarszałkiem – Antonim Konopką oraz Dyrektorem Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Tomaszem Karaczynem. W imieniu Gminy Krapkowice w spotkaniu udział  wzięła Irena Wójcik – Naczelnik Wydziału PiRG oraz Zbigniew Pawlikowski – inspektor ds. zamówień publicznych.

12 grudnia 2014r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), co  stało się przyczynkiem do tego spotkania. Pomimo, iż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem, wciąż trwają prace pozwalające wdrożyć  Program, na spotkaniu przekazano informacje przybliżające działania dotyczące zasad wsparcia obszarów wiejskich ze środków unijnych. Znaczną cześć spotkania zdominowała tematyka związana z nowymi zasadami funkcjonowania lokalnych grup działania, których działalność kończy się z końcem czerwca 2015r. Nowe LGD muszą być wybrane do marca 2016r.

Poza tym omówiono istotne różnice między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Wiedza na ten temat pozwoli nam na ukierunkowanie potencjalnych działań, celem wykorzystania środków z nowego Programu, z którego nasze województwo otrzyma ponad 50 mln. euro. W ramach tej kwoty  na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich zostanie przeznaczonych 25,6 mln. euro, natomiast LEADER będzie realizowany z udziałem 23,6 mln. euro.  

Krapkowicki samorząd bacznie będzie obserwował nowe zasady wsparcia, by w jak największym stopniu wykorzystać możliwości jakie niesie ze sobą nowy okres programowania, wykorzystując przy tym dotychczasowe doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu. To właśnie z EFRR w ramach PROW 2007-2013 między innymi powstały takie inwestycje jak: sala sportowo-rekreacyjna w Żywocicach, zagospodarowano park rekreacyjno-wypoczynkowy oraz wybudowano scenę koncertowo-teatralną przy ul. Kozielskiej w Krapkowicach, zagospodarowano teren przy pływalni „Delfin”, utworzono miejsce rekreacji w Dąbrówce Górnej wokół stawu, zagospodarowano skwer przy ul. Łąkowej w Żywocicach, zagospodarowano teren rekreacyjny „Czakan” w Otmęcie, wybudowano centrum rekreacyjno-sportowe z zapleczem sanitarnym w Dąbrówce Górnej, przebudowano i wyposażono salę wiejską w Rogowie Opolskim, w ramach dwóch projektów wybudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w Dąbrówce Górnej, wybudowano siłownię zewnętrzną na Os. XXX –lecia i Placu Eichendorffa w Krapkowicach oraz siłownię w Kórnicy. Również w ramach PROW powstał  piękny zakątek przy ujściu Osobłogi do Odry – krapkowicka marina. Poprzez realizację kilku projektów miejsce to nabrało wyjątkowego znaczenia. Przy aktywnym uczestnictwie w Programie Gminy, Spółdzielni Mieszkaniowej w Krapkowicach i stowarzyszeń  doskonale wykorzystano możliwości jakie dał nam PROW.

Jednocześnie, w imieniu Stowarzyszenia Kraina Św. Anny oraz firmy badawczej Biostat oraz gospodarza spotkania, Burmistrza Krapkowic – Andrzeja Kasiury, zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy i gminy Walce, do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie weryfikacji potencjału w zakresie rozwoju obszaru Krainy Św. Anny, które odbędzie się w dniu 27 marca 2015r. w godz. od 12:30 do 14:00, w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, w sali narad, pokój nr 25. Zgłoszenia należy kierować pod nr telefonu: 77/ 44 67 130/131  lub na e-maila: biuro_wiktoria @annaland.pl   

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).