• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Rogów Opolski

Dnia 28 lutego o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Rogowie Opolskim odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w tym Zastępca Burmistrza Krapkowic a zarazem Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach druh Romuald Hraf, radny Rady Powiatu Pan Albert Macha, radni Rady Miejskiej Pan Artur Thiel i Pan Józef Brzozowski, Sołtys Rogowa Opolskiego Pani Dorota Koczulla oraz sołtys Gwoździc Pan Krzysztof Czapluk, Komendant M-G OSP druh Jerzy Jarosz, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bernard Friedla. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes druh Karol Stach. Następnie dokonano wyboru protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków. Podczas zebrania oznaczono medalem „Strażak Wzorowy” druh Mariusza Michna, druh Emila Rybkiewicz, druh Witolda Leśniak. Sprawozdanie z działalności OSP za 2014 rok przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej. Pozostałe sprawozdania przedstawiono z formie tradycyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium zarządowi za 2014 rok. Na zakończenie przedstawiono plan działalności i plan finansowy na 2015 rok oraz protokół komisji uchwał i wniosków, które to plany i protokół zostały przyjęte do realizacji.

nad. Franciszek Glombica

www 1.jpeg www 2.jpeg

Zdjęcia: Kamil Kopa

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).