• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarte Forum Unijne – relacja

Z inicjatywy Burmistrza Krapkowic w Krapkowicach zorganizowano Otwarte Forum Unijne dla przedsiębiorców oraz aktywnych mieszkańców. Wydarzenie to miało miejsce w Krapkowickim Domu Kultury w piątek 27 lutego. Głównym tematem poruszanym na Forum był podział środków z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 na poszczególne zadania. Nasze województwo otrzymało do dyspozycji rekordową pulę 944,9 mln Euro. Obecne RPO łączy w sobie projekty infrastrukturalne (679,1 mln Euro) oraz tzw. projekty miękkie (265,8 mln Euro). Zaprezentowano ogólnie podział RPO WO 2014 -2020 na poszczególne 11 osi priorytetowych oraz dokładnie omówiono możliwości skorzystania ze środków unijnych przez przedsiębiorców. Potencjalnie będą oni mogli potrójnie skorzystać ze środków unijnych: bezpośrednio jako beneficjenci, jako wykonawcy lub podwykonawcy przy budowie obiektów współfinasowanych ze środków unijnych oraz jako użytkownicy infrastruktury drogowej, społecznej itp. wybudowanej przy udziale środków zewnętrznych. Już w II kwartale 2015 roku ruszają pierwsze konkursy dla osób planujących otworzyć działalność gospodarczą (WUP) oraz dla firm zamierzających promować swoje produkty na targach gospodarczych oraz współpracować z szerszą grupą przedsiębiorstw (OCRG). W III kwartale planowane jest przeprowadzenie konkursu dla przedsiębiorców na budowę infrastruktury społecznej (m.in. Domy Spokojnej Starości). W ostatnim kwartale br. przedsiębiorcy będą mogli aplikować o dotację na rozwój jednostek badawczo-rozwojowych we własnych firmach. Tu dofinansowany ma być proces powstawania innowacji od pomysłu do prototypu.  Obecna perspektywa finansowa przewiduje głównie środki w postaci dotacji na innowacyjne projekty. Natomiast na pozostałe zamierzenia inwestycyjne Urząd Marszałkowski przewiduje uruchomienie zwrotnych instrumentów finansowych.  

Ponadto osoby fizyczne nie prowadzące jeszcze działalności gospodarczej dowiedziały się o szansach założenia przez nich swoich własnych, wymarzonych firm lub innych projektach adresowanych do mieszkańców. Na Forum zaprezentowano również nowe propozycje Urzędu  skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Krapkowice np.: „Akademickie Krapkowice” – otwarte wykłady, badania ankietowe, punkt konsultacyjny czy wyjazdy integracyjne. Na Forum poinformowano, iż pomimo ograniczonych możliwości budżetowych, Gmina Krapkowice będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł finansowania. Następnie przedstawiono plany inwestycyjne Gminy na najbliższe lata. Projektem niecierpiącym zwłoki jest pozyskanie środków unijnych na uzbrojenie terenu celem zagospodarowania terenów m.in. przy węźle autostradowym w Dąbrówce Górnej oraz w rejonie ulicy Przemysłowej w Krapkowicach. Nowi inwestorzy to przede wszystkim nowe miejsca pracy, ale również nowe miejsca pracy w lokalnych firmach kooperujących z inwestorami. Kolejnym nie mniej ważnym zadaniem inwestycyjnym jest dostosowanie mostu kolejowego do ruchu samochodowego poniżej 3,5 tony.  Ta kluczowa inwestycja powinna znacząco skrócić czas przejazdu w godzinach szczytu przez centrum miasta. Na zakończenie Forum Andrzej Brzezina (prowadzący to spotkanie) zaprosił aktywnych mieszkańców Gminy Krapkowice na dwudniową wycieczkę m.in. do Kazimierza, Zamościa i Sandomierza.

Spotkania takie są nie tylko okazją do poszerzenia swojej wiedzy o funduszach unijnych, o sytuacji regionu i naszej Gminy, ale również
do wymiany poglądów społecznych i gospodarczych. W Forum wzięło udział 48 osób. Dziękujemy uczestnikom za przybycie i zainteresowanie tematyką środków unijnych i zagadnieniami naszej Gminy.

IMG_7574.jpeg IMG_7576.jpeg IMG_7583.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).