• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

W dniu 1 lutego 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.), które dotyczą między innymi obowiązku składania sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 9n cytowanej ustawy w/w podmioty składają obecnie półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

Sprawozdania należy przekazać wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczą.

Wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012 poz. 630)

do pobrania: PDFrozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf

SPRAWOZDANIA ZA 2015 ROK PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRAPKWOICE.

Sprawozdania za I półrocze 2015 r.

PDFI półrocze 2015r. Naprzód Sp. z o. o. - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE.pdf
PDFI półrocze 2015r. Naprzód Sp. z o. o. - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE.pdf
PDFI półrocze 2015r. Eneris Surowce S.A.- NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁE.pdf
PDFI półrocze 2015r. ENVIPRO Technologie Środowiskowe Sp. z o. o. - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE.pdf
PDFI półrocze 2015r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin - NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁE.pdf

 

 Firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisane do rejestru działalności regulowanej, były w 2014 r. zobowiązane do sporządzania kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności. Obowiązek ten wynikał z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.)

SPRAWOZDANIA ZA 2014 ROK PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRAPKWOICE. 

Sprawozdania za I kwartał 2014 r.

PDFsprawozdanie za I kwartał 2014 r. Envipro.pdf
PDFsprawozdanie za I kwartał 2014 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin.pdf
PDFsprawozdanie za I kwartał 2014 r. Veolia Usługi dla Środowiska.pdf
PDFsprawozdanie za I kwartał 2014 r. P.H.U. Komunalnik ODDZIAŁ Nysa ul. Morcinka 66e.pdf

Sprawozdania za II kwartał 2014 r.

PDFsprawozdanie za II kwartał 2014 r. Envipro.pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2014 r. P.H.U. Komunalnik ODDZIAŁ Nysa ul. Morcinka 66e.pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2014 r. Veolia Usługi dla Środowiska.pdf
PDFsprawozdanie za II kwartał 2014 r.Komunalne Pprzedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin.pdf

Sprawozdania za III kwartał 2014 r.

PDFsprawozdanie za III kwartał 2014 r. Envipro.pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2014 r. Komunalne Pprzedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin.pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2014 r. P.H.U. Komunalnik Oddział Nysa ul. Morcinka 66e.pdf
PDFsprawozdanie za III kwartał 2014 r. Veolia Usługi dla Środowiska.pdf

Sprawozdania za IV kwartał 2014 r.

PDFsprawozdanie za IV kwartał 2014 r P.H.U. Komunalnik Oddzial Nysa ul. Morcinka 66e NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE.pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2014 r P.H.U. Komunalnik ODDZIAŁ Nysa ul. Morcinka 66e NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE.pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2014 r. Envipro.pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2014 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin.pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2014 r. Naprzód Sp. z o.o..pdf
PDFsprawozdanie za IV kwartał 2014 r. Veolia Usługi dla Środowiska.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).