• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

V Forum Gospodarcze - relacja

W piątek 20 lutego na Zamku w Rogowie Opolskim odbyło się coroczne Forum Gospodarcze, na które  Burmistrz Krapkowic zaprosił największych przedsiębiorców z terenu gminy. W spotkaniu wzięło udział 39 przedsiębiorców spośród 48 zaproszonych. Burmistrz witając gości pogratulował dwóm firmom: Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o. oraz CHESPA Farby Graficzne sp. z o.o., które w Rankingu Złotej Setki opolskich firm organizowanym przez NTO i Politechnikę Opolską, zdobyły pierwsze miejsca w poszczególnych zestawieniach. Głównym tematem poruszanym na Forum był podział środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 na poszczególne osie priorytetowe i działania. Nasze województwo otrzymało do dyspozycji rekordową pulę 944,9 mln Euro, z czego na projekty infrastrukturalne (679,1 mln Euro) oraz na tzw. projekty miękkie (265,8 mln Euro).  Przedsiębiorcy oprócz ogólnych informacji dot. RPO dokładnie zapoznali się planowanym harmonogramem naborów dla przedsiębiorców w 2015 roku. W wyniku dyskusji przyznano, że pozyskiwanie środków zewnętrznych w postaci dotacji na rozwój firm będzie jeszcze trudniejsze niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Obecna perspektywa finansowa przewiduje dotacje tylko na innowacyjne projekty wspierające finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji. Pozostałe zamierzenia inwestycyjne będą wspierane jedynie w postaci pożyczek niskooprocentowanych. Szczegóły dot. pomocy dla przedsiębiorców nie są jeszcze znane, pracuje nad nimi Urząd Marszałkowski. Ponadto na Forum zaprezentowano działania realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Obie te instytucje aktywnie wspierają przedsiębiorców województwa opolskiego.  Burmistrz Andrzej Kasiura zaprezentował główne inwestycje, które Gmina zamierza zrealizować w najbliższych latach. Mimo ograniczonych możliwości budżetowych, Gmina będzie starała się pozyskać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł finansowania, głównie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych m.in. przy węźle autostradowym w  Dąbrówce Górnej oraz w rejonie ulicy Przemysłowej w Krapkowicach oraz na dostosowanie mostu kolejowego do samochodowego ruchu lokalnego. Ta kluczowa inwestycja powinna znacznie zmniejszyć natężenie ruchu w centrum miasta.  W dyskusji przedsiębiorcy wskazywali na ogromne trudności administracyjne pozyskania środków unijnych zarówno przez przedsiębiorców jak i samorządy terytorialne. Ponadto poruszano problem jakości powietrza w Krapkowicach w sezonie grzewczym. Spotkanie w kuluarach malowniczego Zamku w Rogowie Opolskim trwało do późnych godzin wieczornych.

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).