• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Walne zebranie sprawozdawcze w Dąbrówce Górnej

W sobotni wieczór 21 lutego br. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Górnej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze ochotniczej straży pożarnej, podczas którego podsumowano 2014 rok. Zebranie otworzył prezes OSP druh Krzysztof Bujak, który powitał zaproszonych gości w osobach: Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach druha Romualda Haraf, Radnego z Dąbrówki Górnej Pana Wernera Koppe, Sołtysa Dąbrówki Górnej Pana Damiana Kluczny, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pana Bernarda
Friedla oraz wszystkich strażaków. Na początku przedstawiono porządek zebrania i poddano go głosowaniu, wybrano przewodniczącego i protokólanta zebrania, następnie przedstawiono sprawozdania w tym: z działalności przedstawił naczelnik druh Robert Schmolke a sprawozdanie finansowe druh Dariusz Rottau, po sprawozdaniach druh Damian Król przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, w której to komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi OSP z ubiegły rok, następnie przedstawiono plan
działalności i plan finansowy, po przedstawieniu wszystkich sprawozdań i planów rozpoczęła się dyskusja oraz udzielono głosu zaproszonym gościom. Na zakończenie poddano pod głosowania przedstawione sprawozdania, gdzie zarząd otrzymał absolutorium za 2014 rok.

Sporządził:
Komendant Miejsko-Gminny OSP
               Jerzy Jarosz

KDSC04018.jpeg KDSC04019.jpeg
Zdjęcia:
Damian Król
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).